Skriv ut denne siden

Kunngjøring 15.06.2017

Arne Skretting ble ekskludert av Sandnes Karateklubb (SKK) i 2015.

SKK flyttet i samme periode ut av treningslokalene som hadde vært brukt i en årrekke. Arne Skretting startet like etterpå en ny karateklubb i de gamle treningslokalene til SKK med et navn som kan forveksles med SKK.

Medlemmer i denne nye klubben har gitt signaler om at klubben snart er tilbake i IFK. Dette vil IFK Norge avkrefte! Det er ikke dialog mellom IFK Norge og den nye klubben til Arne Skretting.


IFK Norge ønsker med denne kunngjøring å gjør det helt klart at den nye klubben til Arne Skretting ikke er en del av IFK Norge. IFK Norge ser seg samtidig nødt til å presisere at klubber uten medlemskap i IFK Norge ikke kan profilere
seg som IFK.


Pr. i dag så er det kun en klubb i Rogaland som er tilsluttet IFK Norge. Dette er Sandnes Karateklubb (SKK), med tilholdssted Elixia Forus.


Styret i IFK Norge