Gradering

Graderingsinformasjon for IFK-klubber i Norge.

Her er IFK Norges graderingsreglement samt graderingsliste som brukes ved innrapportering av klubbens graderinger.

For dan-graderinger: Søknadsskjema for sort belte del A og B og anbefaling til sort belte del C (begge skjemaer MÅ være fyllt ut)