Kyokushinkai karate

topbilde

Karate - 空手

Karate er sammensatt av to ord:

KARA
som betyr tom
TE
som betyr hånd.

Opprinnelsen av karate er noe uklar, men mye tyder på at den oppstod i India. En buddhistmunk ved navn Daruma, som levde omkring år 500 f.kr. innførte Zen-buddhismen i Kina og underviste kinesiske munker i meditasjon (Zen) og Kempo (Kung-Fu og Kinesisk boksing).

Grunnen til at munkene lærte seg selvforsvar kan være flere, men det fortelles at landeveisrøverne mente munkene var et lett bytte og overfalt dem på deres vandringer. Flere typer selvforsvar ble utviklet i klostrene og teknikkene er opp igjennom årene blitt forbedret og satt i system.

Dette er i korte trekk bakgrunnen for den mest effektive selvforsvarskunsten som finnes: KARATE. Gichin Funakoshi innførte karate til Japan i 1920 årene og fremstående utøvere dannet sitt eget system, eller ryu (stilart).

Denne kampsporten fikk en rivende utvikling i Japan og senere ble karaten spredt over hele verden. Til Norge kom den i slutten av 1960 årene og fikk en sterk utbredelse allerede utover 1970 årene.

Kyokushinkai - 極真

Kyokushin karate. Ordet kyokushinkai er et filosofisk begrep som er sammensatt av tre ord:
Kyoku
Betyr «Jordens poler» og indikerer også høydepunkt, klimaks og maksimal standard.
Shin
Betyr «Sannhet», men kan også bety «Virkelighet».
Kai
Betyr «Å møte» eller «Forene».

Kyokushinkai symbolet (rundt) betegnes Kanku og har sin opprinnelse i Kanku kata, der blikket er vendt mot himmelen. Spissene i kankuen representerer fingrene, og uttrykker høydepunktet, mens de tykke delene representerer håndleddene og uttrykker kraft. Sentrum representerer uendelighet og uttrykker dybde. Hele Kankuen er omgitt av en sirkel som står for sammenheng og sirkulære bevegelser.

matsuatsu OyamaGrunnleggeren for vår stilart heter Masutatsu Oyama (1920-1994). Han ble født nær Sør-Korea og studerte der kinesisk Kempo som ung gutt. Etter å ha kunnet beherske Judo, ble han elev av Gichin Funakoshi. Han viste uvanlig gode egenskaper og som 17 åring hadde han allerede oppnådd 2. dan. Oyama tok den beslutning at han ville vie sitt liv på å spre kunnskap om karate, trakk seg tilbake fra samfunnet og levde i templer i fjellene, med daglig trening og meditasjon. I 1951 vendte han tilbake til sivilisasjonen og startet sin egen treningshall i Tokyo.

Sosai Oyama og Hanshi ArneilKyokushin karate kom til Norge gjennom Hanshi Steve Arneil. Hanshi Arneil var blant de første (få) elevene hos Sosai Masutatsu Oyama. Da Hanshi Arneil begynte sin trening hos Sosai Oyama i Tokyo het stilarten fortsatt «Oyama karate», men skiftet etter hvert navn til Kyokushinkai. Treningen i honbu i Tokyo var enormt hard. Ved sitt første møte med Sosai Oyama sa han til Hanshi Arneil: Husk, du spurte MEG om å få trene her, jeg spurte IKKE deg. Følg reglene ellers er det UT, forstått! 

Etter å ha forlatt Japan bygget Hanshi Arneil opp utallige klubber både i Storbritannia og rundt om i europa. På få år trente han opp kvalifiserte utøvere som etter hver ble blant de beste i verden. Selv ledet Hanshi Arneil det britiske landslaget som var det første laget som noensinne beseiret det japanske landslaget. Hanshi Steve Arneil var også den første i verden som gikk 100 mannskumite. Hanshi Arneil har vært tro mot Sosai Oyamas lære med kihon, kumite og kata og har basert sin undervisning på nettopp dette.

International Federation of Karate - 国際空手連盟

IFK ble grunnlagt av Hanshi Steve Arneil i 1992 og har spredt seg over store deler av verden. Organisasjonens ide er å spre karate internasjonalt, samtidig som hvert enkelt land bygger opp sin uavhengige lederstil.

IFK sitt symbol er en stigende bølge. Dette symbolet er hentet fra Saiha kata. Denne bølgen symboliserer at uansett hvor stor en oppgave eller et problem er, kan en med besluttsomhet og utholdenhet komme over alle hindringer.

Kyokushinkai stiller strenge krav til utøverne og krever streng disiplin. Det er av stor betydning å forstå at fremskritt og utvikling i karate er tidkrevende. Utøverne må lære seg å forstå at et skritt om gangen er en selvfølge og en forutsettning for å bli en god karateutøver. Det finnes ingen snarvei i karaten.